กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา บัดนี้-7 ส.ค. 2558 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2558 สอบ ทอ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา บัดนี้-7 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/08/2558 มีข่าว กองทัพอากาศ สมัครงาน 2558 มาแจ้งให้ทราบกันคะ เนื่องจาก กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2558 สนใจรายละเอียด กองทัพอากาศ สมัครงาน 2558 สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้เลยด้านล่างนี้ เราไม่อยากให้ท่านพลาดข่าว สอบ ทอ 58 ดีๆ แบบนี้ไปนะคะ ไปดูรายละเอียดกันเลย


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา บัดนี้-7 ส.ค. 2558 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2558 สอบ ทอ 58

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2558

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 12470 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศหญิง
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
– รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
– ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
– ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา บัดนี้-7 ส.ค. 2558 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2558 สอบ ทอ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights