ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 14 – 23 มค 2556 กองทัพไทย รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 14 – 23 มค 2556 กองทัพไทย รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/01/2556 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ดดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มกราคม 2556 ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th รับสมัครสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 14 – 23 มค 2556 กองทัพไทย รับสมัคร 2556

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 14 - 23 มค 2556 กองทัพไทย รับสมัคร 2556

กองทัพไทย รับสมัคร 2556

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนจำนวน 120 อัตรา ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 14 – 23 มค 2556 กองทัพไทย รับสมัคร 2556

รายละเอียดของการรับสมัคร กองทัพไทย รับสมัคร 2556
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองทัพไทย รับสมัคร 2556
เปิดสอบทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2556

จำนวน 120 อัตรา กองทัพไทย รับสมัคร 2556
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 มกราคม 2556

การรับสมัคร กองทัพไทย รับสมัคร 2556
กำหนดการรับสมัครสอบ กองทัพไทย รับสมัคร 2556
ขอรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th กำหนดการรับสมัครสอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้นไม่รับสมัครทางไปรษณีย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กองทัพไทย รับสมัคร 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

แนวข้อสอบกองทัพไทย 2556

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights