การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง บัดนี้-29 ต.ค. 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง บัดนี้-29 ต.ค. 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/10/2555 อัพเดตข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้กันคะ เรามีข่าวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง นับตั้งแต่บัดนี้ – 29 ต.ค. 2555 สนใจข้อมูล ททท สมัครงาน 2555 หรือมองหารายละเอียดของ สมัครงาน ททท 2012 อยู่ ท่านสามารถเข้ามาอ่านได้จากประกาศนี้เลยคะเลยคะ เราจัดเต็มรายละเอียดการรับสมัครงานครั้งนี้ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วคะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง บัดนี้-29 ต.ค. 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง นับตั้งแต่บัดนี้ – 29 ต.ค. 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง นับตั้งแต่บัดนี้ – 29 ต.ค. 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
คุณสมบัติ :
2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
เงินเดือน :
10,150 บาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
ภาษาอังกฤษ :
ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
ความสามารถ :
ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftWords / Excel /PowerPoint เป็นต้น
ด้านพิมพ์ดีด สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 29ตุลาคม 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
การยื่นใบสมัคร :
เขียนจดหมายแนะนำตนเองพร้อมประวัติโดยยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ หรือส่ง e-mail มาที่ mdgrp@tat.or.th ระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงาน-ลูกจ้างโครงการ”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
ปฏิบัติงาน :
ที่ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
วัน-เวลา ปฏิบัติงาน :
จันทร์-ศุกร์ (เวลาทำการ 08.30 -16.30 น.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :
16 พฤศจิกายน 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
เอกสารประกอบการรับสมัคร
– ประวัติส่วนตัว (Resume)พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบปริญญาบัตร – รายงาน/รับรองผลการศึกษา (Transcript)
– หนังสือรับรองการทำงาน (หากเคยผ่านประสบการณ์การทำงานมาก่อน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
การสอบคัดเลือก
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาดจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org
ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถเข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:30-11:30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายชั้น 7 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด โทรศัพท์ 0-2250-5500 ต่อ 2774-2777 โทรสาร 0-2250-5598

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.sheetram.com คะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555 ททท สมัครงาน 2555 สมัครงาน ททท 2012

Tags: , , , , , , , , ,