การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. [PEA] ปี 2557 กว่า 579 อัตรา!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. [PEA] ปี 2557 กว่า 579 อัตรา!
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.

หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง และคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบประจำปี 2557 ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทรายละเอียดของวันเวลาที่จะสอบแข่งขัน การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ โดยสถานที่สอบในปีนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้สถานที่สอบคัดเลือกจำนวน 5 แห่งด้วยกันลองไปดูรายละเอียดด้านล่างคะ…

การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
PEA จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกและสถานที่สอบไม่เกินวันที่ 26 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวข้อรับสมัครงานโดยใช้สถานที่สอบครั้งนี้ 5 แห่ง คือ

1. สถานที่สอบภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สำหรับผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1,การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1,การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

2. สถานที่สอบภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2,การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2,การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

3. สถานที่สอบภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

4. สถานที่สอบภายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4,การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4,การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

5. สถานที่สอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สำหรับผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

*** หาก PEA มีปัญหาหรือเขตขัดข้องที่อาจต้องทำให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่สอบ PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบต่อไป

วันเวลาการสอบ
– วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำหรับตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี
– วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำหรับตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่ วันและเวลาสอบอีกครั้งในประกาศตามเอกสารแนบคะ……

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2557 >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) >>>>
เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก!!!

เนื่องจากขณะนี้ มีผู้สมัครที่เลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมสามารถเลือกวันตรวจสอบเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 สิงหาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

จึงขอขยายระยะเวลาเพิ่มวันตรวจสอบเอกสารอีก 1 วัน เป็นถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
*** ในการตรวจสอบเอกสารการสมัครงานในสำนักงานใหญ่อาจจะมีการตรวจสอบเอกสารเกินเวลาราชการ

ที่มา http://job.pea.co.th

Tags: , , , , ,