กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/01/2556 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักประชาสัมพันธ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์...21-25 มค 2556

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร 2556

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556
เปิดรับสมัครพนักงานราชการใน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักประชาสัมพันธ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์…21-25 มค 2556

Tags: ,