[ของเก่า] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ของเก่า] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2563 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครประจำปี 2563 รวม 908 อัตรา ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 90 อัตรา และข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 818 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2563 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ความสามารถด้านเหตุผล แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบวภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวข้อสอบภาษาไทย และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองทัพอากาศในปี 2563 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 กองทัพสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารบุคคลตามข้อใด ?
ก. อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
ข. คาเซม โซไลมานี่
ค. จาวาด ซารีฟ
ง. บาชาร์ อัล อัสซาด

ข้อที่ 2. จากข้อ 1 คนที่ถูกสังหารเป็นบุคคลสำคัญของประเทศใด ?
ก. อิรัก
ข. อิหร่าน
ค. เยอรมัน
ง. รัสเซีย

ข้อที่ 3. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 443 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 573 ราย

ข้อที่ 4. ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 –2 ม.ค.63 มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดกี่คน ?
ก. ผู้บาดเจ็บ รวม 1,499 คน
ข. ผู้บาดเจ็บ รวม 2,499 คน
ค. ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน
ง. ผู้บาดเจ็บ รวม 4,499 คน

ข้อที่ 5. รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังยังคงประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. อยู่ที่ 2.8 %
ข. อยู่ที่ 3.1 %
ค. อยู่ที่ 3.3%
ง. อยู่ที่ 3.8 %

ข้อที่ 6. จากข้อที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าการส่งออกของไทย ในปี 2563 จะเป็นเช่นไร ?
ก. จะติดลบ 2.5%
ข. จะติดลบ 3.5%
ค. จะเติบโต 2.6%
ง. จะเติบโต 3.6%

ข้อที่ 7. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่าของขวัญชนิดใดเป็นที่นิยมมากที่สุด ?
ก. ของรับประทาน
ข. สินค้าคงทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเรือน
ค. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ง. กระเช้าของขวัญ

ข้อที่ 8. คำขวัญวันเด็กในปี 2563 คือ ?
ก. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ข. เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ค. เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
ง. เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ข้อที่ 9. จากงานวิจัยธุรกิจในปี 2563 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อใดคือธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี ?
ก. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
ข. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ค. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
ง. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร

ข้อที่ 10. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในปี 2563 คือธุรกิจตามข้อใด ?
ก. ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก
ข. คลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ค. ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี
ง. ธุรกิจเบเกอรี่และร้านอาหารที่เพิ่งเปิด และมีขนาดเล็ก.

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2563 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2563 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2563 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2563 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 2563 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,