ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 คาดเดือน มิ.ย.นี้ สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/03/2555 วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 หลังจากที่ข่าวคราวเงียบหายไปนานและยังไม่มีใครรู้ว่าจะเริ่มมีการเปิดรับสมัครสอบ หรือเริ่มสอบกันในเดือนไหน ล่าสุดได้มีข่าวคราวเกี่ยวกับการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 แล้ว โดย ก.ค.ศ. หรือ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะนำเสนอให้มีการเปิดสอบแข่งขันในสาขาวิชาที่ไม่มีการประกาศขึ้นบัญชีไว้ หลังจากที่มีการทยอยบรรจุ และแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีเดิมไปแล้ว และคาดว่าอาจจะดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันได้ประมาณเดือน มิ.ย.นี้ (http://www.siamrath.co.th) สนใจอ่านรายละเอียดต่อ ด้านล่างคะข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555

ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

ก.ค.ศ.ชงสอบ”ครูผู้ช่วย”เฉพาะสาขาคาด มิ.ย.ได้สอบ ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.55 นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีค้างประมาณ 10,000 กว่า คน ให้เป็นครูผู้ช่วย ก่อนที่จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 เพื่อไม่ เสียสิทธิเนื่องจากบัญชีจะถูกยกเลิกว่า เดิมจะมีการนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)ระบบ วันที่ 14 มี.ค. แต่มีการเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 21 มี.ค.แทน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอให้มีการเปิดสอบแข่งขันในสาขาวิชาที่ไม่มีการประกาศขึ้นบัญชีไว้ หลังจากที่มีการทยอยบรรจุ และแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีเดิมไปแล้ว และ คาดว่าอาจจะดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันได้ประมาณเดือน มิ.ย.นี้ แต่จะเปิดสอบในสาขาใดบ้างนั้น ก็คงต้องรอข้อมูลของหน่วยงานที่สถานศึกษาในสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้างที่จะเปิดสอบบ้าง ส่วนแนวทางอื่นๆ ก็คงเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ อาทิ ให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ สอบเฉพาะปรนัยไม่มีสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555
เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.ที่นายสุชาติ เป็นประธานได้มีมติ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา ใหม่ ขณะนี้ได้จัดทำรายละเอียด ต่างๆ ของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้เสนอไปที่ สพฐ.เพื่อให้ดำเนินการกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกต่อไป ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555
ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อาทิ แบ่งการคัดสอบคัดเลือก 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ฯ ที่ต้องการสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ 5แห่ง การสอบเป็นข้อเขียนแบบปรนัย ผู้ที่จะผ่านการสรรหาต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดย เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้พิจารณาในคะแนนส่วนย่อยๆ เช่น กลุ่มทั่วไป ให้พิจารณาผู้ที่มีความสามารถการบริหารงานในหน้าที่ ที่สูงกว่า ส่วนกลุ่มประสบการณ์ ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประวัติและผลงานสูงกว่า ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555
ส่วน คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครนั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ.ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก อย่างกลุ่มทั่วไป ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

ที่มา: http://www.siamrath.co.th ข่าวการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 สมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2555 ครูผู้ช่วย เปิดสอบ ปี 2555

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights