ข่าวด่วน! กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน 86 อัตรา 16-20 ธันวาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน 86 อัตรา 16-20 ธันวาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๔๖ อัตรา ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียด ดังนี้

กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ในวัน และเวลาราชการ) ณ สโมสร นายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 0500 รายงานตัวต่อคณะกรรมการ เวลา ๐๕๐๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก และประกาศผลการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ภายในเวลา ๑๑๓๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก และทางเว็บไซต์ ของกรมพลาธิการทหารบก (http://www.gmrta.net)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , , ,