((ข่าวด่วน!)) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท 20-24 มิย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-15 at 4.20.06 PM((ข่าวด่วน!)) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท 20-24 มิย 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.) จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.) จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านพืชทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,