ข่าวด่วน! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครรวม 8 อัตรา 15-17 กพ 2559 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-28 at 5.48.42 PMข่าวด่วน! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครรวม 8 อัตรา 15-17 กพ 2559 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาและสถานที่สอบ ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ www.ordnancerta.com ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบกถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๘ อัตรา (ชาย ๖, หญิง ๒) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๔ อัตรา (ชาย ๒ , หญิง ๒)
๑.๒ ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๓๐) จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
๑.๓ ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๑ อัตรา (ทหารกองหนุน)
๑.๔ ตําแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) จํานวน ๑ อัตรา (ทหารกองหนุน)
๑.๕ ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) จํานวน ๑ อัตรา (ทหารกองหนุน)

รวมจำนวนทั้งสิน
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาและสถานที่สอบ ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ www.ordnancerta.com ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบกถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,