ข่าวด่วน!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปิดสอบธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 15 – 28 กค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

download (1)ข่าวด่วน!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปิดสอบธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 15 – 28 กค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ…

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนวัดเพรางายและโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
2. โรงเรียนวัดศรีราษฎร์และ โรงเรียนวัดอินทร์ อำเภอบางใหญ่

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,