ข่าวด่วน! เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงาน รวมกว่า 32 อัตรา 7-15 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงาน รวมกว่า 32 อัตรา 7-15 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! เทศบาลเมืองกําแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวมกว่า ๓๒ อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสํานักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศเทศบาลเมืองกําแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกําแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสํานักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,