ข่าวมาใหม่@! กรมสวัสดิการทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่@! กรมสวัสดิการทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
กรมสวัสดิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเตรียมการบรรจุเป็น พนักงานราชการในตําแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานการเงิน และบัญชี และช่างไฟฟ้า ประปา เพื่อทดแทนการสูญเสียโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครการสอบคัดเลือก
– กลุ่มงานบริการ ( อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท)
– ปฏิบัติงานในตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขาย)
– ปฏิบัติงานในตําแหน่ง พนักงานต้อนรับ (ชาย/หญิง) – กลุ่มงานบริการ ( อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ํารายเดือน ๆ ละ ๑,๒๘๐ บาท)
– ปฏิบัติงานในตําแหน่ง พนักงานพนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) – กลุ่มงานเทคนิค ( อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำรายเดือน ๆ ละ ๑,๒๘๐ บาท)
– ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ขาย) – ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ช่างประปา (ชาย)

กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่การสอบคัดเลือก
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัครและทําการสอบคัดเลือก เลขที่ ๒๑๔ กองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ภายในสนามกีฬา กองทัพบก) ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๒๕๓๐ (หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ แผนกกําลังพล – กองแผนและโครงการ โทร.๐-๒๒๗๘ ๑๕๓๓)

Tags: , , , , ,