ข่าวมาใหม่! เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครงาน รวม 34 อัตรา 27 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดรับสมัครงาน รวม 34 อัตรา 27 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตําบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ด้วยเทศบาลตําบลรัษฎามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จํานวน 4 ตําแหน่ง ๓๔ อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ข้อ ๑๙ ของ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาลตําบลรัษฎา ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights