[ข่าวสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2558] เตรียมตัวก่อนสอบ กฟน. ในปี 2558 กับสารพันปัญหาที่ผู้สมัครสอบเคยเจอในปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2558] เตรียมตัวก่อนสอบ กฟน. ในปี 2558 กับสารพันปัญหาที่ผู้สมัครสอบเคยเจอในปี 2557
สำหรับท่านใดที่กำลังติดตามข่าวการเปิดรับสมัครสอบพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ในปี 2557-2558 วันนี้ถึงยังไม่มีข่าวการรับสมัครสอบรอบที่สองในปี 2557 หรือข่าวเปิดสอบในช่วงต้นปี 2558 ออกมา แต่จากสถิติการเปิดรับสมัครในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายๆท่านคงลุ้นว่างทางการไฟฟ้านครหลวง กฟน. น่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบครั้งใหญ่ในช่วง ปลายปี 2557 หรือต้นปี 2558 จำนวนหลายอัตรา วันนี้ทางทีมงานจึงนำ สารพันปัญหาที่ผู้สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ในช่วงต้นปี 2557 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้เตรียมตัวก่อนจะมีการสอบใหญ่คะ…..

สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2558

สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ปี 2558

ข่าวสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน.
สารพันปัญหา
?
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
– แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
– ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.30 น. ถึงวันที่ 16 พฤษาคม 2557 เวลา 15.30 น.

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2557 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร”ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 280 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาทโดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคุณวุฒิลำดับที่ 1 – 32 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.คุณวุฒิลำดับที่ 33 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง 02 2563192

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัครหรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://mea.thaijobjob.com คะ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง >>>>
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง คลิก!!!


Tags: , , , , ,