สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 14-25 ก.ย. 2558 ข่าวสมัครสอบราชการ 2558 พนักงานราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 14-25 ก.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/09/2558 แจ้งข่าว ข่าวสมัครสอบราชการ 2558 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา) จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 25 กันยายน 2558 สนใจอ่านรายละเอียด พนักงานราชการ 2558 ได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตไว้ทั้งหมดแล้วหละคะ ไปดูกันเลย

 

oncb_th

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 14-25 ก.ย. 2558 ข่าวสมัครสอบราชการ 2558 พนักงานราชการ 2558

สำนักงาน ป.ป.ส.
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 25 กันยายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา) จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 25 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 9 อัตรา

ค่าตอบแทยที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ข่าวสาร เพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม รายงานการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินและการบังคับโทษปรับของผู้เกี่ยวข้องในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เก็บรักษาทรัพย์สินหรือนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ดำเนินงานด้านการอำนวยการ เลขานุการ การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 14-25 ก.ย. 2558 ข่าวสมัครสอบราชการ 2558 พนักงานราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,