ข่าวใหม่! กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 16-20 มีค 2558 สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 16-20 มีค 2558 สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ปี 2558

สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ปี 2558

ล่าสุด!! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครนายช่างโยธา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร 0 3622 5226,0 3622 5240 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร….

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร 0 3622 5226,0 3622 5240 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , , , ,