ข่าวใหม่!!! กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1-8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่!!! กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1-8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ ปี 2558

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ ปี 2558

ล่าสุด!! กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 13,800 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองคลังกรม ปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ประเภท บริการ
ระดับการศึกษา ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights