ข่าวใหม่! กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน 18-22 สค 2557 เปิดสอบ กรมสรรพสามิต 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน 18-22 สค 2557 เปิดสอบ กรมสรรพสามิต 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบ กรมสรรพสามิต 2557

เปิดสอบ กรมสรรพสามิต 2557

ล่าสุด! กรมสรรพาสามิตเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18 -22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด…

ประกาศกรมสรรพาสามิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1)

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18 -22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,