ข่าวใหม่! องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานกว่า 15 อัตรา บัดนี้ถึง 30 พค 2559 สมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

download (3)ข่าวใหม่! องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานกว่า 15 อัตรา บัดนี้ถึง 30 พค 2559 สมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวนืโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fio.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2282-3243-7 ต่อ 134 ในวันและเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เท่านั้น
ประกาศสำนักงานทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานโครงสร้างและอัตรากำลัง จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งพนักงานวางระบบการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งพนักงานอบ-อัดยางไม้ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งพนักงานแปรรูปไม้ จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งพนักงานการค้า จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งพนักงานบริหารสินค้าคงคลัง จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งพนักงานจัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวนืโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fio.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2282-3243-7 ต่อ 134 ในวันและเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,