[ข่าวใหม่@!] เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดรับสมัครงาน กว่า 23 อัตรา บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2561 สมัครสอบเทศบาล ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวใหม่@!] เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดรับสมัครงาน กว่า 23 อัตรา บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2561 สมัครสอบเทศบาล ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลเมืองป่าตอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักการศึกษา จึงขอประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้มีคุณวุฒิ ประกอบด้วยตําแหน่ง
๑.๑ ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) จํานวน ๓ อัตรา
๑.๒ ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จํานวน ๒ อัตรา
๑.๓ ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จํานวน ๓ อัตรา
๑.๔ ผู้ช่วยครู (พลศึกษา) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ผู้ช่วยครู (ดนตรีสากล) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๖ ผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๗ ผู้ช่วยครู (สังคม) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๘ ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๙ ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๐ ผู้ช่วยครู (ภาษาจีน) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการสอนฯ จํานวน ๖ อัตรา

– ผู้มีทักษะ ประกอบด้วยตําแหน่ง
๑. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ชั้น ๒ และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. o-๐๗๖๓๔-๒๐๗๘

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,