[ ข่าว HOT! ] การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 7-30 กันยายน พ.ศ. 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-14 at 8.03.29 PM[ ข่าว HOT! ] การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรวม 3 ตำแหน่ง 7-30 กันยายน พ.ศ. 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ตำแหน่งนักบัญชี 5-6 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2253 0561 ต่อ 1135,1179 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 นักบัญชี 5-6 และนักทรัพยากรบุคคล 5-6 รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
2. ตำแหน่งนักบัญชี 5-6
3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2253 0561 ต่อ 1135,1179 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,