ข่าว HOT! ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดสอบกว่า 200 คน 1 กพ-31 มีนา 2559 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-30 at 3.11.59 PMข่าว HOT! ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดสอบกว่า 200 คน 1 กพ-31 มีนา 2559 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน โดยผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลสมัครที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และชำระเงินค่าสมัครสอบทางธนาคารตามที่กำหนด พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ยืนยันสิทธิ ผู้สมัครควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบทุกหน้า

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (คร่าวๆ)
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยากรการเดินเรือ จำนวน 100 คน
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. อายุไม่เกิน 21 ปี

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 100 คน
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. อายุไม่เกิน 21 ปี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลสมัครที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และชำระเงินค่าสมัครสอบทางธนาคารตามที่กำหนด พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ยืนยันสิทธิ ผู้สมัครควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบทุกหน้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,