ข่าว Hot!! เทศบาลเมืองเดชอุดม รับสมัครพนักงานเทศบาลจำนวน 9 อัตรา 3 – 24 พย 2557 สมัครสอบเทศบาล 2558 เปิดสอบเทศบาล 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว Hot!! เทศบาลเมืองเดชอุดม รับสมัครพนักงานเทศบาลจำนวน 9 อัตรา 3 – 24 พย 2557 สมัครสอบเทศบาล 2558 เปิดสอบเทศบาล 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบเทศบาล 2558

สมัครสอบเทศบาล 2558

ล่าสุด!! เทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-361302…..

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,440 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,880 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,510 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,060 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2557

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-361302

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,