กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-30 พ.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2560 งานราชการ รับสมัคร 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-30 พ.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/11/2559 แนะนำข่าว งานราชการ รับสมัคร 2560 กันมาได้นะคะ เนื่องจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2559 แล้ววันนี้ สนใจอ่านรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2560 ได้แล้วที่นี่ ยังมีอีกหลายๆ หน่วยงาน ที่อัพเดตข่าว สอบพนักงานราชการ 2560 ให้ทราบ เอาหละคะ ไปดูกันเลยคะ

 

img_1872f28f37b3e34bdde71f647401651a

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-30 พ.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2560 งานราชการ รับสมัคร 2560

กรมธุรกิจพลังงาน
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2559

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 22750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1) รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานระบบและข้อมูลของหน่วยงานจากผู้ใช้งาน รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดตามนโยบายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
2) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ และลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
3) บริหารจัดการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
4) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลเชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติเพื่อสนับสนุนการนำเสนอเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอเพื่อผู้บริหารระดับสูง
5) ร่วมวางแผนและออกแบบระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ภายในกระทรวงและระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6) บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) พัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่าย มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
8) บริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย โดยให้มีการทำงานเป็นแบบ Redundancy Fail Over เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
9) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย
10) บำรุงรักษาและติดตามสถานะการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-30 พ.ย. 2559 สอบพนักงานราชการ 2560 งานราชการ รับสมัคร 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,