ชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-02-06 at 6.52.29 PMชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2559 [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
เปิดสอบกรมชลประทาน 2559 ตำแหน่งพนักงานธุรการ นายช่างโยธา นายช่างชลประทาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ วิศวกรชลประทาน และตำแหน่งอื่นๆ กว่า735 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็จ (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://www.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2559 กันคะ…

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 ข้อใดคือปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ?
ก. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ
ข. ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่
ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
ง. ต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 3. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 5. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 6. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 7. กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ.2560) เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่เท่าไหร่ ?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27
ข. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28
ค. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29
ง. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30

ข้อที่ 8. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) คือ ?
ก. ประเทศมาเลเซีย
ข. ประเทศไทย
ค. ประเทศไทย
ง. ประเทศพม่า

ข้อที่ 9. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights