ด่วนก่อนหมดเขต!! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 18,000 บาท 15-19 ธค 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนก่อนหมดเขต!! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 18,000 บาท 15-19 ธค 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร

ล่าสุด! สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3651 1713 ต่อ 103 หรืออ่านประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี ทางสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3651 1713 ต่อ 103

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , ,