ด่วนที่สุด! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานกว่า 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา 1-7 พย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนที่สุด! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานกว่า 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา 1-7 พย 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-10-24 at 10.06.56 AMล่าสุด!! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา พนักงานขับและควบคุมเครื่อจักร จำนวน 3 อัตรา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา และพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่อจักร จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,