[ ด่วนมากๆ] สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงาน 43 อัตรา 18-27 พย 2558 สมัครงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-11-13 at 2.33.54 PM[ ด่วนมากๆ] สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงาน 43 อัตรา 18-27 พย 2558 สมัครงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการวัดผลและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>> >>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,