ด่วนมาก@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 28 สค – 15 กย 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท 28 สค – 15 กย 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen-Shot-2017-03-18-at-9.51.21-AMล่าสุด!! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยกรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง
2. ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
3. เป็นผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,