ด่วนมาก! กรมศิลปากร รับสมัครรวมกว่า 31 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2559 เปิดสอบ 1-20 ธค 2558 สมัครสอบกรมศิลปากร 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-11-22 at 10.35.15 AMด่วนมาก! กรมศิลปากร รับสมัครรวมกว่า 31 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2559 เปิดสอบ 1-20 ธค 2558 สมัครสอบกรมศิลปากร 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559” โดยกรมศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร”

ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559

ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักโบราณคดี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักโบราณคดี จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านอนุรักษ์) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรอมโปน) จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่งอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559” โดยกรมศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>> >>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,