ด่วนมาก@! มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กว่า 32 อัตรา บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กว่า 32 อัตรา บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 รวมกว่า 32 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 704 /2561)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561
ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 32 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จํานวน 18 อัตรา
1.1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
1.1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
1.1.3 นักวิชาการศึกษา จํานวน 3 อัตรา
1.1.4 นักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 4 อัตรา
1.1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
1.1.6 นักแนะแนวการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.1.7 นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
1.1.8 นักวิชาการสถิติ จํานวน 1 อัตรา
1.1.9 บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา
1.1.10 ช่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายไต้) จํานวน 14 อัตรา
1.2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1.2.3 นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
1.2.4 นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.2.5 นักวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 อัตรา
1.2.6 นักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
1.2.7 นักวิขาการโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,