ด่วนๆ กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 50 อัตรา 24 – 26 เมษายน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนๆ กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 50 อัตรา 24 – 26 เมษายน 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-04-15 at 7.56.14 AMล่าสุด! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา (09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 กลุ่ม 1 จำนวน 25 อัตรา
1.1.1 ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ (15 อัตรา)
1.1.2 ชกท.ส่งกำลังกระสุน (10 อัตรา)

1.2 กลุ่ม 2 ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 10 อัตรา
1.3 กลุ่ม 3 ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 15 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ชกท.ช่างอาวุธ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– ชกท.ช่างยานยนต์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 24 มษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา (09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,