ด่วน! กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 28 กค – 1 สค 2557 สมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท 2557 เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 28 กค – 1 สค 2557 สมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท 2557 เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

สมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ล่าสุด!! กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ 379 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็รพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ 379 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,