ด่วน! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบตำแหน่งนิติกร และ นักวิชาการเกษตร 19 – 23 มค 2558 สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบตำแหน่งนิติกร และ นักวิชาการเกษตร 19 – 23 มค 2558 สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558

สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558

ล่าสุด!! สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรมมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท….

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรมมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , ,