[ด่วน!!] กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/02/2556 หลังจากที่กรมศุลกากรเปิดรับสมัครพนักงานราชการไปแล้วทั้งสิ้น 42 อัตรา วันนี้กรมศุลกากร เปิดรับสมัครพนักงาราชการเพิ่มเติมใตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 อัตรา และ ศุลการักษ์ 24 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556

กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556

กรมศุลกากร สมัครงาน 2556

[ด่วน!!] กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัค กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครพนักงาราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
1. ต่ำแหน่งที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ
1.1) พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา
1.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา

2. ต่ำแหน่งที่เปิดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป
2.1) ศุลการักษ์ 24 อัตรา
2.2) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง :ศุลการักษ์ กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :9,150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รับเฉพาะ คนพิการเฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (รับเฉพาะ คนพิการ เฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว )
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา 13-21 กพ 2556 กรมศุลกากร สมัครงาน 2556

Tags: , , ,