ด่วน! กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน 18-22 สค 2557 สมัครสอบ กรมสรรพสามิต 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน 18-22 สค 2557 สมัครสอบ กรมสรรพสามิต 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมสรรพสามิต รับสมัคร

กรมสรรพสามิต รับสมัคร

ล่าสุด!!! กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด….

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปวช. อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิกดาวน์โหลดเอกสารคลิก!!!!

Tags: , , , , ,