[ด่วน!] ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง รวม 10 อัตรา 7 – 11 สิงหาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!] ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ปกครอง รวม 10 อัตรา 7 – 11 สิงหาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-30 at 7.02.16 PMล่าสุด! จังหวัดอุตรดิตถ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 9 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 9 อัตรา
วุฒิ ม.6 อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครงานระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,