ด่วน!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบรวม 10 อัตรา ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 25 พย – 21 ธค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-11-16 at 6.40.39 PMด่วน!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบรวม 10 อัตรา ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 25 พย – 21 ธค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัตงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติ สังกัด ส.ป.ก. โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://alro.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัตงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติ สังกัด ส.ป.ก. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://alro.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,