ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/04/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ชาวยพยาบาล ของทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานพยาบาลภายในทัณฑสถานหญิงกลาง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแค่ บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 สำหรับท่านใดที่มีความนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งผู้ชาวยพยาบาล กับทัณฑสถานหญิงกลาง สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ด้านล่างของประกาศคะ ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ - 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หญิง)

ในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานพยาบาลภายในทัณฑสถานหญิงกลาง

– วุฒิ ม.6 และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ตึกอำนวยการ ทัณฑสถานหญิงกลาง 33/3 ถ.งามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-2589-5242-3, 0-2591-1236 ต่อ 105 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ ทัณฑสถานหญิงกลาง รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  บัดนี้ – 3 เมษา 2555 ทัณฑสถานหญิงกลาง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,