กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 1 พ.ย.- 31 ม.ค. 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 1 พ.ย.- 31 ม.ค. 2556 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/11/2555 ข่าวดีข่าวนี้จาก กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2556 สมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 คะ หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจกับประกาศ นักเรียนจ่าอากาศ 2556 และต้องการข้อมูล สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 เพิ่มเติม เราสรรหาลิ้งก์การรับสมัครมาอำนวยความสะดวกให้คุณเรียบร้อยแล้วหละคะ ไปดูกันเลยดีกว่า
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556

นักเรียนจ่าอากาศ 2556

นักเรียนจ่าอากาศ 2556


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 1 พ.ย.- 31 ม.ค. 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2556 สมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
กำหนดรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน2555 – 25 มกราคม 2556
สมัครทาง Internetตั้งแต่1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556
ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ http://atts.thaijobjob.com/
สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
เปิดจำหน่ายใบสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ
ราคาชุดละ 100.- บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์
ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง สำนักงานรับสมัคร
นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

 • ติดต่อ-สอบถาม
 • ประกาศรับสมัคร ประจำปี 2556
 • กำหนดการรับสมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วิธีการสมัคร
 • ข้อมูลการเลือกเหล่าทหาร
 • เส้นทางรถประจำทาง
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 • ผู้สมัครทางInternetโปรดอ่าน
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
 • ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก boontermblog.com คะ

  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ 2556 นักเรียนจ่าอากาศ 2556 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556

  Tags: , , , , , , , , , , , ,
  Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights