สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555___ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/06/2555___ มีข่าวดีมากบอกคะ วันนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555 นี้นะคะ ใครที่สนใจรายละเอียด ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 หรืออยากทราบข้อมูล ปปท สมัครงาน 55 เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่จะสมัครสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยคะ เรามีลิ้งก์ไว้ให้ท่านเเล้ว
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดสอบ 2555


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี, ปวท. ปวส.และอนุปริญญา ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 15 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประกาศรัฐสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1.ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ

อัตราว่าง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตรา 2 อัตรา
ปวท. อัตราเงินเดือน 8,640 – 9,510 บาท
ปวส. อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท
อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 9,640 – 10,610 บาท
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของ ก.พ.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://pacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ”

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเปิดสอบงานราชการ.com คะ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555 ปปท สมัครงาน 55

Tags: , , , , , , ,