[ผลสอบครูผู้ช่วย 2558] สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ผลสอบครูผู้ช่วย 2558] สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2559

ด่วน!! ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยโดยแยกตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก รายชื่อปรากฏตามบัญชีประกาศผลการสอบและรายละเอียดการรายงานตัวแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2558 และประกาศผลการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ในการนี้มีผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จำนวน 353 คน แยกตามกลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 21 คน
2. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 คน
3. กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 6 คน
4. กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 27 คน
5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 46 คน
6. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 42 คน
7. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 155 คน
8. กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 8 คน
9. กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 12 คน
10. กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 28 คน
11. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยโดยแยกตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก รายชื่อปรากฏตามบัญชีประกาศผลการสอบและรายละเอียดการรายงานตัวแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์คลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาฟิสิกส์คลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาเคมีคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาชีววิทยาคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาภาษาไทยคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาดนตรีไทยคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาดนตรีสากลคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาแนะแนวคลิกที่นี่!!
กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษคลิกที่นี่!!

Tags: , , , , ,