กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-21 ก.พ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-21 ก.พ. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/01/2561 มีข่าว งานราชการ 2561 มาฝากคะ เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 สนใจอ่านรายละเอียด กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2561 ได้แล้วที่นี่ และอีกหลายๆ ข่าวรับสมัคร พนักงานราชการ 2561 ของหลายๆ หน่วยงานเลยคะ

 

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-21 ก.พ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างเทคนิค
– เจ้าพนักงานธุรการ
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นายช่างเทคนิค            จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ             จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม            จำนวน 5 อัตรา


อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นายช่างเทคนิค            จำนวน  13800  บาท
– เจ้าพนักงานธุรการ             จำนวน  13800  บาท
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม            จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– นายช่างเทคนิค     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างยนต์
– เจ้าพนักงานธุรการ       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี 


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-21 ก.พ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights