กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-15 ธ.ค. 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน 61 พนักงานราชการ 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-15 ธ.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/12/2560 สำหรับท่านที่สนใจข่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน 61 อดใจรออีกหน่อย เนื่องจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าพนักงานธุรการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2560 สนใจรายละเอียด พนักงานราชการ 61 ของหน่วยงานราชการอื่นๆ สามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตข้อมูล พนักงานราชการ 61 ทันที่ที่มีประกาศคะ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 8-15 ธ.ค. 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน 61 พนักงานราชการ 61

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2560

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าพนักงานธุรการ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
– เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ               จำนวน  1  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              จำนวน  18,000  บาท
– เจ้าพนักงานธุรการ              จำนวน  13,800 บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
– เจ้าพนักงานธุรการ     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> เจ้าพนักงานธุรการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,