มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา บัดนี้-29 มิ.ย. 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา บัดนี้-29 มิ.ย. 2555___ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/06/2555___ วันนี้นำประกาศสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา บัดนี้-29 มิ.ย. 2555 สำหรับท่านที่สนใจ สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555 เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ด้านล่างนี้นะคะ มีลิ้งก์ให้ด้วยนะคะ เพื่อความสะดวกสบายของท่าน เรามีบริการให้เรียบร้อยแล้วหละคะ มาดู สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555 กันเลยคะ จะได้ช่วยท่านในการตัดสินใจเลือกงานนนี้ ว่าจะเหมาะกับท่านหรือไม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัคร 2555


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา บัดนี้-29 มิ.ย. 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา บัดนี้-29 มิ.ย. 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :
อาจารย์สังกัดภาควิชาบัญชี
ประเภท :
พนักงานมหาวิทบาลัย สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
– ทักษะ
– สมรรถนะ
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :
10050 บาท
ประเภท :
บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :
6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ประสานงานด้านการเรียนการสอน
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถคณิต
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :
12,290 บาท
ประเภท :
บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ประสานงานนำเสนอขายหลักสูตรฝึกอบรม
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถคณิต
วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
– ทักษะคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิก!!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://job.ocsc.go.th คะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 2555 สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights