มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครพนักงาน บัดนี้-24 ก.ย. 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครพนักงาน บัดนี้-24 ก.ย. 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/09/2555 มาแล้วคะ มาแล้ว ข่าวดีอีกข่าวที่เรานำมาอัพเดตให้ท่านทราบกัน วันนี้มาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2555 โดยขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 8/2555 หากท่านสนใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 หรือต้องการข้อมูล สมัครงาน มธ. 2556 เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เราจัดหามาให้ท่านแล้วคะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555

ม.ธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครพนักงาน บัดนี้-24 ก.ย. 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 8/2555  ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร โดยต้องศึกษารายวิชาบัญชีในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรมทางบัญชี สามารถร่าง-พิมพ์หนังสือราชการได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม-28 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3242, 3010, 3240
หรือสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวและกิจกรรม คลิกที่แบบฟอร์มสมัครงาน เลือกแบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556
ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และรายละเอียดผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ เฉพาะเพศชาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองประสบการณ์ในการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6. หลักฐานสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก จำนวน 100 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครงาน 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครงาน 2555 สมัครงาน มธ. 2556

Tags: , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights