มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา บัดนี้-23 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา บัดนี้-23 ก.พ. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/01/2558 ข่าว มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2558 มีมาอัพเดตให้ทราบกันแล้วหละคะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 23 ก.พ. 2558 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2558 เพิ่มเติมได้เลยนะคะ เราอัพเดตไว้ทุกมหาวิทยาลัยเลยหละคะ ไปดูกันเลย


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา บัดนี้-23 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 23 ก.พ. 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จำนวน 1 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 23 ก.พ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

จำนวนทีเปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

จำนวน 31500 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

– คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– คุณวุฒิปริญญาโท สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ ทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– งานสอนวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
– ควบคุม ออกข้อสอบ และประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับผิดชอบ
– ควบคุม ตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ค้นคว้าซึ่งเป็นงานหนึ่งของ    การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลังปริญญา
– ทำการวิจัยค้นคว้าในงานวิชาการเพื่อองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
– ให้บริการวิชาการสังคมทั้งในรูปบริการ การรักษาสุขภาพช่องปากและการบริการวิชาการในรูปแบบสื่อเอกสาร คำแนะนำ
– ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะและมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
– ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิชาการที่ทันสมัยตลอดเวลา
– ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
– เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกระดับทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

นับตั้งแต่บัดนี้ – 23 ก.พ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา บัดนี้-23 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,