มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/04/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ( 4 อัตรา ) โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานกับของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานได้ ด้านล่างคะ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

รายละเอียด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

ตำแหน่งที่ 1 : อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ( 4 อัตรา )

ปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ( นานาชาติ ) และ หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร : มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

1. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

2. อายุไม่เกิน 45 ปี

3. วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ปี และผ่านการสอนนักศึกษานานาชาติ ด้าน Health Policy / Health Management /Health Academic/ Community Health จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

6. มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษา ค้นคว้า รักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน อดทนและเสียสละ

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ : มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ 3. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง

4. บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

6. ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม

7. สนับสนุนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ( สอบสอน )

อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งประวัติอย่างละเอียด (C.V) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานนโยบายและแผน และทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25 / 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ในวันที่ 17 เมษายน 2555 – วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.aihd.mahidol.ac.th หรือติดต่อ e-mail: adchare@mahidol.ac.th ขอใบสมัครได้ที่งานนโยบายและแผน และทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 17 เมษา – 17 พค 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครงาน 2555

คลิกเพื่อดูรายละเอียด!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการคะ

Tags: , , , , , , , , , ,