มาใหม่! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17-25 ธค 2557 สมัครงานกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17-25 ธค 2557 สมัครงานกองทัพอากาศ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงานกองทัพอากาศ 2558

สมัครงานกองทัพอากาศ 2558

ล่าสุด!! คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กรมกำลังบำรุงทหารอากาศ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2534 1470…

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมกำลังบำรุงทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ม.ต้น – ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
4.ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กรมกำลังบำรุงทหารอากาศ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2534 1470

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights